Oda Svingen Hagen, Interiørarkitekt

osh@pka.no
+(47) 959 36 412

Bachelor i interiørarkitektur

Oda har tro på at godt gjennomarbeidede detaljer gjør store utslag på helheten. Med fokus på materialitet og funksjon ønsker hun å skape god arkitektur for de som skal bruke den.

På fritiden er Oda ei sosial og aktiv dame som helst henger med venner og familie.

Se alle ansatte