Marte Aateigen Marum, Arkitekt

marte.marum@pka.no
(+47) 485 04 150

Arkitekt MNAL

Marte er opptatt av stedstilpasset arkitektur i form og materialitet.

På fritiden liker hun å spille på synther, være sosial eller klatre litt.

Se alle ansatte