Eivind Bjørbekk, Faglig leder, Arkitekt

eivind.bjorbekk@pka.no
(+47) 982 66 707

Arkitekt MNAL / Partner

Eivind vektlegger å skape egenart ut fra oppgavens og stedets karakter og skape effektive og gode bygninger. Han er opptatt av å utnytte de muligheter som finnes innenfor de rammer som oppgaven har.

Se alle ansatte