Bjarni Thorgrimsson, Arkitekt

bjarni.thorgrimsson@pka.no
(+47) 982 66 732

Master i Arkitektur

Bjarni er en arkitekt med fokus på kvalitet, formidling av ideer og effektiv kommunikasjon i alle felt. Ellers er Bjarni friluftsmann og guttebarnoppdretter.

Se alle ansatte