Asbjørn Hammervik Flø, Arkitekt

asbjorn.hammervik.flo@pka.no
(+47) 908 29 545

Arkitekt MNAL

Asbjørn har bred erfaring fra alle fasene i byggeprosjektet, og har vært prosjektleder på både offentlige og private prosjekt. Han er en kreativ og effektiv problemløser med en pragmatisk innfallsvinkel til livet og kunsten. Han liker turer med sykkelvogn og soppkurv, og dagdrømmer om fabeldyr og riddere.

Se alle ansatte