februar 2022

Verdal
bo-
og
behandlingssenter
klart
for
innflytting

Verdal kommune er nå klar til å flytte pasientene inn i et nytt bo- og behandlingssenter som skal gi plass til 132 institusjonsplasser fordelt på 96 langtidsplasser og 36 korttidsplasser.

Både prosjektleder for Verdal kommune og for entreprenør Veidekke er begge strålende fornøyde, både med planleggingsfasen, gjennomføringen og naturligvis også med sluttresultatet.

Les mer om prosjektet i bygg.no