desember 2021

Verdal
Bo-
og
behandlingssenter

Alt i alt har det vært et fantastisk artig prosjekt å jobbe med, levert til riktig tid, og under målpris, sier Hynne (prosjektsjef fra Veidekke/Grande)

Bakgrunn for bygging av Bo- og behandlingssenteret var behovet for nye heldøgns omsorgsplasser spesielt knyttet opp mot brukere med demens. Les mer om prosjektet i norskbyggebransje.no