mars 2022

PKA
satser
bærekraft

Hils på Andrea Welte. Hun leder PKAs ambisiøse satsning på bærekraft.

Etter mer enn 40 år med innovative foregangsbygg og stor bevissthet rundt miljø- og ressursbruk, har PKA tatt et steg opp for å sette bærekraftig utvikling øverst på agendaen.

Under Andrea Weltes ledelse arbeides det systematisk med implementering på alle nivå. Bærekraft fremstår som en rød tråd i virksomhetens strategi. Kunnskapsbygging, kunnskapsdeling og anvendelse av effektive bærekraftsanalyser er eksempler på integrerte metoder og handling.

Bærekraftig prosjektering med støtte i vår ledende BREEAM-AP, Solvår Nyhavn, gjør oss til effektive rådgivere, med helheten som perspektiv i alle prosjektfaser og i hele byggets livsløp – til det beste for både kunden, samfunnet og kloden.