Foto: Statsbygg/Snøhetta
august 2022

PKA
og
Ocean
Space
Centre

Mye skjer i PKA Arkitekter om dagen.
Ruta Entreprenør har valgt oss som arkitekt i forbindelse med detaljprosjekteringen av Fløy A ved Ocean Space Centre. Oppdraget omfatter også rollen som BREEAM AP: rådgiver og koordinator for BREEAM-sertifisering.

Ocean Space Centre blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning, og skal bidra til utvikling og omstilling av havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt.

Vi ser frem til å bidra med vår arkitekt- og miljøfaglige ekspertise!