januar 2022

Unik
arkitekt-
og
rådgivergruppe
skal
prosjektere
Nye
Helgelandssykehuset

En prosjekteringsgruppe bestående av Rambøll, Henning Larsen, Sweco, Per Knudsen Arkitektkontor AS og KHR Architecture AS har fått oppdraget med å gjennomføre konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset.

Sykehusbygg RHF inviterte høsten 2021 på vegne av Helgelandssykehuset HF til konkurranse om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester i forbindelse med gjennomføring av konseptfasen for prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Det er en prosjekteringsgruppe med lang samarbeiderfaring både på arkitekt- og ingeniørsiden som nå tar fatt på dette oppdraget. Gruppen har blitt tildelt oppdraget knyttet til konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset, med opsjon på forprosjekt. Prosjektet omfatter lokasjoner både i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

–Dette er et prosjekt vi har fulgt med i lang tid og hatt veldig lyst til å få være med på. Vi er sikre på at samarbeidsrelasjonene og den samlede kompetansen i vår gruppe vil tilføre prosjektet både gjennomføringskraft og gode løsninger, sier oppdragsansvarlig Bjørn Terje Pettersen fra Rambøll.

Sykehusstrukturen på Helgeland har vært diskutert gjennom flere år og det er allerede utført et omfattende arbeid for utvikling av prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Målet for prosjektet er at Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland i samarbeid med kommunene og styrke forskning, fagutvikling og utdanning. I januar 2020 ble det vedtatt struktur og lokalisering for ny sykehusstruktur på Helgeland. Dette omfatter ett akuttsykehus i Mo i Rana og ett i akuttsykehus i Sandnessjøen. Sykehuset i Sandnessjøen skal være hovedsykehus.

– For å imøtekomme ambisjonen om å utvikle Norges beste lokalsykehus er vi avhengige av tett samhandling med oppdragsgiver, fagmiljøene og myndighetene. Vi har fokus på å legge til rette for et forum for samhandling med særlig fokus på å samle de tre lokasjonene til ett helhetlig prosjekt, sier funksjonsarkitekt Nina Kielland fra PKA og prosjekteringsgruppeleder Ida Garvik Villadsen fra KHR Architecture.

I prosjektgruppen skal Sweco sammen med Rambøll levere rådgivning innen ingeniørfagene.

– Vi har etter hvert opparbeidet oss sterk kompetanse innen sykehusprosjekter og ser frem til å bruke denne i et nytt prosjekt. Sweco har vært involvert i tidligfasen og kjenner både prosjektet og de ulike problemstillingene godt. Nå gleder vi oss til å ta fatt på neste steg, og ser frem til å samarbeide med de dyktige aktørene som inngår i gruppen, sier prosjektleder Åge Jensås i Sweco.