februar 2021

Næringslivets
Hus

I slutten av januar presenterte vi våre skisser for Næringslivets Hus, et nytt signalbygg for næringslivet i Hommelvik. Næringslivets hus er utviklet i samarbeid med Hommelvik Stasjonsby AS og er planlagt som en del av den større områdeutviklingen som pågår i Stasjonsfjæra i Hommelvik.

Bygget er planlagt lokalisert ved trafikknutepunktet rundt jernbanestasjonen og tverrforbindelsen til friområdet og Hommelvik Stasjonsby. Volumet er med det sørvendte, skråskjærte taket formgitt for å optimalisere bruken av solenergi. Dette i tillegg til de foreslåtte bærekonstruksjonene i limtre legger til rette for et bærekraftig, moderne næringsbygg i sentrum av Hommelvik.