Ørland Våtmarkssenter
Brekstad

Studie av ulike plasseringer av et våtmarkssenter i tilknytning til Ørland kultursenter. Forprosjekt og anbudsunderlag for et senter i forlengelsen av eksisterende bibliotek.

Status
Mulighetsstudie utført 2020
Sted
Rådhusgata 6, Brekstad
Oppdragsgiver
Ørland Kommune
Størrelse
350 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Direkte
Kontaktperson
Marit Endresen

Oppgaven var mulighetsstudium for utvidelse av eksisterende våtmarkssenter med ulike plasseringer i tilknytning til kultursenteret.

Senteret skal introdusere våtmarksområdene i Ørland for et større publikum og legge til rette for besøk av grupper og studenter.

Beslutning om realisering av denne utvidelsen er på nåværende tidspunkt til vurdering i kommunestyret i Ørland. (Mai 2020)