Håvar Nilssen, Teknisk tegner

havar.nilssen@pka.no
(+47) 982 66 725

Håvar har de siste årene hatt mest fokus på 3D-modellering , filoppbygging og utarbeidelse av arbeidstegninger. Interessert i det aller meste.

Se alle ansatte