Charles-Edmond Francois, Arkitekt

cef@pka.no
(+47) 403 16 640

Arkitekt MNAL

Charles har lang praksis innen planleggingsfeltet for å øke forutsigbarheten i prosess og robuste resultater. Tar kampen for gode overganger opp mot offentlige rom og pedagogisk medvirkning.

Sosial og leken på fritiden som er preget av lokalt kulturliv og samling rundt et godt måltid.

Se alle ansatte